Ověřený software pro řízení dopravy

DMD – profesionálně vytvořený systém, perfektně integrovaný do vašich stávajících informačních systémů.

DMD Software

Software DMD je efektivním nástrojem pro vedoucí pracovníky i dispečery, který dokáže plánovat, sledovat, vyhodnocovat a vykazovat desítky ukazatelů. Tajemství systému je ukryto v jeho komplexnosti, flexibilitě a otevřenosti.

DMD lze totiž snadno integrovat do vašich stávajících informačních systémů, takže vystupuje jako jejich integrální součást. Vyloučení duplicit a sdílení dat je samozřejmostí. Vlastními silami, díky administrátorským pravomocem, můžete sami měnit parametry, které určují chování systému, bez nutnosti našeho zásahu.

Systém DMD v současné době vystupuje po boku systémů jako SAP.

Od drobné mechanizace po kamion

Software DMD na řízení dopravy je univerzálně použitelný pro široké spektrum firem zabývající se logistickou i stavební činností1. To znamená, že je vhodný pro různé typy dopravních operací, včetně mezinárodní dopravy. Díky své flexibilitě a komplexnosti může tento software zaujmout každého provozovatele dopravně-mechanizačních parků.

Software je navržen tak, aby byl snadno integrovatelný do vašeho informačního systému a mohl sledovat vše od drobné mechanizace až po kamion. To znamená, že je schopen sledovat a řídit širokou škálu vozidel a mechanismů, což je zvláště užitečné pro mezinárodní dopravu, kde mohou být flotily velmi rozmanité.

Jak to funguje

 • Evidence zakázek a požadavků, ale i plán přepravy a vytvoření stazky.
 • Funkce AETR pomáhá dispečerovi při plánování výkonů řidičů.
 • Plánování v modulu Dispečink umožňuje evidovat požadavky na výkony dopravy a mechanizace, či plánovat logistiku s ohledem na požadavky odběratelů.
 • Optimalizace svozů a rozvozů pro významné úspory v logistice.
 • Data o skutečném provozu vozidla.
 • Zaslání úkolů a informací z dispečinku do zařízení
 • Záznam skutečné časové úsečky výkonu řidiče a vozidla na zakázkách. Tento záznam je po importu do DMD kompletním podkladem pro výpočty fakturací, mzdy, spotřeby PHM, apod.
 • Při tom všem minimálně zatěžuje řidiče díky vlastní smart logice.
 • Spolehlivé a rychlé vyúčtování zakázky, vyhodnocení spotřeby PHM, vypočítání mzdy a nákladů, řízení technického stavu zařízení či lidských zdrojů a vytváření reportů.
 • Součástí vyhodnocení výkonů je užitečná funkcionalita vytváření prognóz - modelování výpočtů.

Přínosy

Naše řešení dokážeme jednoduše přizpůsobit individuálním potřebám každého zákazníka i specifikám konkrétního vozového parku.

Zrychluje tok informací o provozu a výkonech parku.

Usnadňuje práci dispečerům, garážmistrům i manažerům.

Kontroluje dodržování legislativních norem, nabízí důkazy o jejich dodržování.

Výrazně efektivnější řízení dopravy a mechanizace.

Vyhodnocení nákladovosti a rentability zakázek.

Zabraňuje chybám ve fázi objednávek, výkonu i fakturace

Flexibilita

DMD vyhovovuje potřebám různých typů dopravních operací, a je vhodný pro širokou škálu podniků.

Škálovatelnost

Systém je schopen růst s vaším podnikem. Software může být přizpůsoben, aby vyhovoval vašim požadavkům.

Zákonné požadavky

Software sleduje a hlásí informace, které mohou být vyžadovány regulačními orgány.

Podpora rozhodování

Informace a analýzy, předpovědi budoucích trendů nebo doporučení pro zlepšení efektivity.

Zlepšení bezpečnosti

Software hlásí problémy, jako jsou poruchy vozidel nebo nebezpečné jízdní vzorce.

Výhody software DMD

Software na řízení dopravy DMD je skvělou volbou pro jakýkoli dopravní podnik.


Software na řízení dopravy od firmy HOBL & PECH, s.r.o. Plzeň, mi poskytuje nástroje a informace, které potřebuji k efektivnímu řízení mé dopravní operace a ke snížení nákladů. Je to investice, která se mi vyplatila mnohokrát. Doporučuji ho všem, kdo hledají způsob, jak zlepšit své dopravní operace a zároveň šetřit peníze.

Funkční okruhy

Software pro řízení dopravy DMD dokáže mnoho věcí a má zdaleka nejširší záběr z nabízených řešení. Níže najdete seznam všech modulů, které DMD obsahuje.
Kontaktujte nás a my vám rádi zodpovíme vaše otázky, předvedeme systém a sdělíme veškeré podrobnosti.

 • Evidence objednávek
 • Plánování jízd
 • Tisk nebo export dokladů
 • Fakturace
 • Mzdy a CN
 • Řízení technického stavu parku
 • Řízení nákladovosti a rentability parku
 • Řízení rentability zakázek
 • Pořízení a kontroly provozních záznamů
 • Přiznání silniční daně
 • Optimalizace rozvozu a svozu
 • Kontroly a plánování dodržování vyhl. 561/2006
 • Evidence, kontrola a vyhodnocení spotřeby
 • Přehled logistiky převážených substrátů

Přehled o ekonomické výkonnosti sledovaných jednotek

Včasné řešení servisních prohlídek a školení řidičů

Zrychlení 
oběhu peněz